MotoryzacjaPorady

Rejestracja samochodu z zagranicy – wymogi formalne

Rejestracja samochodu z zagranicy – wymogi formalne

Osoba, która zdecydowała się kupić samochód poza granicami Polski, musi w określonym terminie go zarejestrować. Jeszcze przed sprowadzeniem pojazdu do naszego kraju, warto znać związane z tym regulacje prawne.

W 2021 roku zmieniły się przepisy. W związku z pandemią koronowirusa przedłużono termin, w jakim trzeba dokonać rejestracji i teraz wynosi on 60 dni. Jednak zasada ta ma zastosowanie tylko do samochodów używanych kupionych na terenie Unii Europejskiej. Po drugie, od 4 czerwca nowy samochód może zarejestrować przedstawiciel salonu samochodowego. Oczywiście koszt tego procesu nadal spoczywa na nabywcy samochodu i wynosi on łącznie 256 zł (jeśli komuś marzą się indywidualne tablice rejestracyjne-musi dopłacić 1000 zł.)

Dokumenty potrzebne do rejestracji auta sprowadzonego z zagranicy

Rejestracja samochodu z zagranicy odbywa się na wniosek nowego właściciela i nie uda się bez dowodu jego zakupu. Może być nim umowa kupna-sprzedaży albo faktura VAT. Urzędnikowi będzie trzeba też przekazać:
– dokument umożliwiający identyfikację pojazdu (karta pojazdu, dowód rejestracyjny);
– wniosek do naczelnika urzędu celnego o wydanie zaświadczenia o uiszczeniu podatku akcyzowego;
– potwierdzenie opłacenia opłaty skarbowej;
– dowód przeprowadzenia badania technicznego w Polsce.
Co ważne, wszystkie te dokumenty trzeba przetłumaczyć tylko jeśli auto zastało sprowadzone z państwa niebędącego członkiem UE albo niewchodzącego w skład EFTA bądź niepochodzącego ze Szwajcarii. W przypadku pojazdów nabytych poza UE istnieje obowiązek okazania dowodu odprawy celnej przewozowej.

Sprowadzenie samochodu z zagranicy – koszty akcyzy

Opłata podatku akcyzowego jest niemożliwa do uniknięcia. Na spełnienie tego obowiązku ustawodawca wyznaczył stosunkowo krótki termin – 14 dni od daty zakupu pojazdu. W tym celu musimy udać się do urzędu celnego. W tej chwili stosuje się dwie stawki akcyzy. Jeśli sprawa dotyczy auta z silnikiem o pojemności minimum 2000 cm3 -stawka wynosi 18,6 proc. wartości auta, którą wpisano w umowie. W przypadku samochodów z mniejszymi silnikami stawka ta równa się 3,1 proc. jego ceny.

Rejestracja pojazdu kupionego za granicą przez Internet

Część urzędów zezwala petentom na rejestrację auta poprzez elektroniczną skrzynkę nadawczą (ESP). W celu potwierdzenia swojej tożsamości obywatel musi mieć profil zaufania, a przed rejestracją powinno się uiścić niezbędne opłaty. Najmilej widziane jest wykonanie przelewu w odpowiedniej kwocie na konto bankowe urzędu, w którym chcemy dokonać rejestracji.

Udostępnij